Dhurimi I Spermes

sperm donasyonu

Si vëretohet  infertiliteti mashkullor?

Spermogrami është testi i parë dhe themelor me të cilin caktohet pjelloria e burrave përmes kontrollit të cilësisë dhe kuantitetit të ejakulatit. Për shkak të variacioneve të rezultateve rekomandohen dy analiza në afat prej 30  ditëve.  Nëse me analizën e spermogramit tregohet mungesa e spermatozoideve në ejakultatin (azoospermia) vazhdohet me ekzaminimet me qëllim që të vërtetohet shkaku. Mungesa e spermatozoideve në ejakulatin mund të jetë pasoja e mosekzistimit të spermatogjenezës, por mund të bëhet fjalë edhe për ekzistim të spermatogjenezës, por të ekzistojë ndonjë pengesë (obstrukcion). Prandaj bëhen ekzaminime shtesë që përshijnë:

  • Ekzaminim i testikujve me ultrazë dhe në mënyrë manuale
  • Ekzaminim i hormoneve
  • Ekzaminim gjenetik
  • Biopsia testikulare

Kontratë me bankën për rastet e dhurimit  te  spermës

Spitali jone ka lidhur kontratë dhe bashkëpunon në mënyrë aktive me bankën më të madhe të licencuar për spermë CRYOS nga Danimarka, bankë me ekzistim 30 vjeçar dhe me bazën më të madhe të dhurimit të spermës në botë. CRYOS është një bankë që bën dërgesë të materialit të dhuruar në më shumë se 100 vende të botës. Ky lloj trajtimi eshte per meshkujt qe pranojne te vazhdojne  kete lloj trajtimi ne rastet qe nuk kane vete sperme apo ndonje alternative tjeter. Perseri dhe ne kete rast si ne rastin e dhurimit te vezeve, gjendet nje person I pershtatshem me marresin si nga aspekti fizik, arsimimi, historia familjare etj.Pacjenti eshte ne gjendje ta zgjedhi vete dhuruesin dhe ka mundesi qe nepermjet faqes se Cryos bank te shohi profilin e dhuruesit.

Cyprus IVF

Cyprus IVF Female Doctor

What are the Cyprus treatment applications?

Cyprus IVF Age Limit

Getting IVF in Cyprus

Cyprus IVF Transaction Prices ~ 2020

Cyprus IVF Center

Comments from Cyprus IVF Patients

Cyprus IVF Specialists - Op.Dr. Verda Tuncbilek

In order to have an idea about Cyprus IVF method first of all, infertility You can get the necessary information about the treatment in our hospital. Medicines, needles, etc. you will use. You will be informed about the whole issue.

Our Cyprus IVF Center Hospital (Girne IVF ~ IVF) with its international academic experience in the fields of in vitro fertilization, fertility, gynecology and especially obstetrics continues to serve.

Why are we the best IVF center in Cyprus? Why do Cyprus IVF center patients choose us for treatment? You can find all the answers to these questions in the related articles on our website.

Why Our IVF Center? And why are there such reasonable price procedures from other hospitals?

X
Any Questions? Let us answers.
Hello, how can i help you?
Whatsapp